Administratīvais personāls

Ilona Breģe , Orķestra “Rīga” direktore
Dita Pfeifere, projektu vadītāja
Jana Ramuse, projektu koordinatore
Simona Ruska, mārketinga speciāliste

Linda Gūža, biroja administratore
Lauris Zvejnieks, orķestra inspektors
Juris Mekšs, bibliotekārs
Maija Lauberte, tērpzine
© Copyright - Orķestris RĪGA