Administratīvais personāls

Ilona Breģe , Orķestra “Rīga” direktore
Jānis Laucenieks, projektu vadītājs
Elīza Brikmane, projektu koordinatore

Baiba Tilhena, mārketinga speciāliste
Linda Gūža, biroja administratore
Lauris Zvejnieks, orķestra inspektors
Juris Mekšs, bibliotekārs
Maija Lauberte, tērpzine
© Copyright - Orķestris RĪGA