Administratīvais personāls

Ilona Breģe , Orķestra “Rīga” direktore
Ilze Kalniņa, projektu vadītāja
Dita Pfeifere, projektu koordinatore
Simona Ruska, mārketinga speciāliste
Linda Gūža, biroja administratore

Lauris Zvejnieks, orķestra inspektors
Juris Mekšs, bibliotekārs
Maija Lauberte, tērpzine
© Copyright - Orķestris RĪGA