Orķestris Rīga aicina darbā sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītāju (uz noteiktu laiku)

26.05.2022.

Rīgas pašvaldības iestāde
Orķestris “Rīga”
(Rīgas pilsētas pašvaldība, nodokļu maksātāju reģistrācijas numurs 90011524360)
aicina pieteikties amatam uz noteiktu laiku
sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs/a.

Galvenie uzdevumi ir mārketinga un reklāmas aktivitāšu plānošana un realizēšana, orķestra tēla veidošana, kā arī orķestra sabiedrisko attiecību veidošana.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs atbild par sabiedrisko attiecību un komunikācijas funkciju  nodrošināšanu iestādē, koordinē iestādes komunikācijas politikas un stratēģijas īstenošanu, konsultē iestādes vadību un darbiniekus sabiedrisko attiecību jomā.

Sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs veic sekojošus darba pienākumus:

 • orķestra produktu – koncertu un ierakstu virzīšana tirgū un pārdošanas vadība, tai skaitā darbs ar koncerta biļetēm;
 • piedalīšanās uzņēmuma tēla, kā arī jaunu produktu – koncertu un ierakstu – veidošanā;
 • dažādu mārketinga projektu, iekšējo pasākumu organizēšana, kā arī iestādes dalības dažādos pasākumos nodrošināšana;
 • mārketinga un reklāmas kampaņu izstrāde un realizācija, PR un mārketinga materiālu sagatavošana;
 • mediju plānu izstrāde, kontakti ar žurnālistiem, preses konferences un informācijas plūsmas nodrošināšana masu medijos, mediju monitorings;
 • reklāmas un informatīvo materiālu (afišu, koncerta programmu u.c.) izveide, pasūtīšana, izvietošana, sistematizēšana un arhivēšana;
 • preses relīžu sagatavošana un izvietošana;
 • orķestra mājas lapas un orķestra profilu sociālajos portālos uzturēšana un pilnveidošana;
 • mārketinga budžeta plānošana;
 • klientu apmierinātības mērīšana un novērtēšana;
 • finansējuma piesaiste, meklējot atbalstītājus un sponsorus.

Prasības pretendentiem:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība, vēlams maģistra grāds humanitārajās vai sociālajās zinātnēs (kultūras vai komunikāciju nozarēs); 
 • ļoti labas latviešu valodas zināšanas un labas angļu valodas zināšanas, vēlamas krievu valodas zināšanas;
 • pieredze sabiedrisko attiecību vai mārketinga darbā; 
 • radošas spējas un kreativitāte; 
 • spēja patstāvīgi analizēt informāciju, pieņemt lēmumus, plānot un organizēt darba pienākumu izpildi, kā arī pārslēgties starp vairākiem uzdevumiem;
 • spēja darboties komandā un izcilas savstarpējās komunikācijas prasmes;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes; 
 • LR likumu, MK noteikumu, Rīgas domes, Izglītības, kultūras un sporta departamenta normatīvo aktu pārzināšana atbilstoši kompetencei;
 • prasme strādāt ar datorprogrammām Microsoft Office, operētājsistēmu Windows;
 • pieredze sociālo mediju satura un materiālu veidošanā, kā arī sociālo mediju kontu administrēšanā;
 • prasmes digitālajā mārketingā.

Piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādē, kur ikdienā skan mūzika;
 • atalgojumu 1038 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Pretendentus/-es lūdzam CV un motivācijas vēstuli ar norādi „Pieteikums sabiedrisko attiecību un mārketinga vadītājs/a amatam” līdz 2022. gada 22. jūlijam sūtīt uz e-pastu: orkestris@riga.lv vai pa pastu, adresējot Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādei Orķestris “Rīga”, Kronvalda bulvārī 8, Rīgā, LV-1010. 

UZZIŅAS PA TĀLRUNI: 67037986; e-pasts: orkestris@riga.lv
Pateicamies par atsaucību un lūdzam ievērot, ka sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks virzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas pilsētas būvvalde informē, ka:

1) jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Orķestris “Rīga” . Kronvalda bulvārī 8, Rīgā, LV-1010. Uzziņas pa tālruni: 67037986; e-pasts: orkestris@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā pasta adrese: dac@riga.lv.;
3) jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi.
Pēc konkursa rezultātu paziņošanas jūsu personas dati tiks dzēsti, kā arī papildu VDAR 13. pantā minēto informāciju jūs varat iegūt, sūtot elektroniskā pasta vēstuli uz e-pasta adresi orkestris@riga.lv