ĒNU DIENA ORĶESTRĪ RĪGA

Šodien Orķestra “Rīga” birojā ciemojās divas “ēnas” – Rasa un Sabīne, iepazīstot iestādes darbību.

Meitenes guva ieskatu orķestra mēģinājuma procesā, biroja darbā un plašāk uzzināja par mūsu projektu vadītājas Lāsmas Sondores ikdienā veicamajiem darba pienākumiem.

”Man pirmo reizi projektu vadītājas amatā bija savas “ēnas”. Kopā ar meitenēm pavadījām interesantu dienu. Ceru, ka man un maniem kolēģiem izdevās abas dāmas iedvesmot ar kultūras jomas profesionāļu dinamisko darba vidi.”
– Lāsma Sondore, Orķestra “Rīga” projektu vadītāja

“Šodien uzzināju, kā darbojas projektu vadītāja darbs. Jo vairāk uzzināju, jo vairāk darbs mani saistīja. Interesanti šķiet vērot attiecības starp vadītājiem un orķestra dalībniekiem, un balanss ikdienas darbā starp fizisko, komunikācijas un datora darbu. Ieguvu arī dziļāku ieskatu profesionāla orķestra dzīvē.”
– Rasa, Madonas Valsts ģimnāzija

 “Bija interesanti paskatīties kā notiek mēģinājumi, kur atrodas kostīmi un notis. Vairāk sapratu kā notiek pasākumu organizēšana. Sapratu arī cik svarīga ir sadarbība komandā, jo tā var strādāt produktīvāk un efektīvāk. Šī bija ļoti interesanta, aizraujoša un jautra pieredze, kuru es ieguvu, izpētot gan biroju, gan orķestra studiju un dažādos instrumentus.”
– Sabīne, Rīgas Angļu ģimnāzija