ORĶESTRIS RĪGA IZSLUDINA KONKURSU UZ KONCERTMEISTARA VIETU FAGOTU GRUPĀ

Konkurss notiks 2016. gada 13. decembrī plkst. 10.00, Kronvalda bulvārī 8, orķestra mēģinājumu studijā, 0. stāvā.

Lai piedalītos konkursā, pretendentiem dokumenti ir jāiesniedz personīgi Orķestrī “Rīga” 4. kab., 0. stāvā, līdz 2016. gada 9. decembrim vai jānosūta pa pastu līdz 2016. gada 2. decembrim (pasta zīmogs).

Lai saņemtu Nolikumu un repertuāru, kā arī iesniedzot dokumentus personīgi, iepriekš jāpiesakās pa tālruni 67425218.