REKVIĒMS – RETAIS DĀRGAKMENS LATVIEŠU KOMPONISTU MŪZIKĀ

25. martā plkst. 19.00 Rīgas Doma baznīcā notiks Komunistiskā genocīda upuru piemiņai veltīts koncerts “Rekviēms”. Skanēs latviešu komponistes Ilonas Breģes “Rekviēms – soprānam, tenoram, jauktajam korim un orķestrim”, piedaloties Orķestrim “Rīga”, Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija” un solistiem – Jūlijai Vasiļjevai (soprāns) un Mihailam Čuļpajevam (tenors) diriģenta Valda Butāna vadībā. Koncerts notiek Pavasara festivāla “WINDSTREAM” programmas ietvaros.

Rekviēms jeb mesa mirušo piemiņai tradicionāli ir luterāņu ticības apliecinājums mūzikā un veltījums garīgās pasaules sēru un skumju dienai – Jēzus Kristus nāves dienai Lielajā Piektdienā. Tā forma atainota septiņās daļās, un vēstījums atklājas latīņu tekstā. Kā vēsta Rekviēma ievads, “Kungs, dod viņiem mūžīgo mieru,” tas simbolizē mieru un lūdz par līdzcilvēkiem. Šajā reizē skaņdarbs izskanēs kā piemiņa Komunistiskā genocīda upuriem.

Ilonas Breģes Rekviēms sacerēts 2010. gadā un pirmatskaņojumu piedzīvojis koncertā Rīgas Domā. Latvijas Radio 3 – Klasika vērtējumā saukts kā 2010. gada labākais jaundarbs Latvijā. Latviešu mūzikas kontekstā šis skaņdarbs ir unikāls gan tādēļ, ka radīts pūšaminstrumentu nevis simfoniskajam orķestrim, gan arī tādēļ, ka rekviēma žanrs latviešu mūzikā nav bieži sastopams. Skaņdarba atskaņojumam paredzēts īpaši piemeklēts mūziķu sastāvs – Orķestris “Rīga” un Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”, kas piedalījušies Rekviēma pirmatskaņojumā, kā arī šobrīd aktuāli un spoži solisti – soprāns Jūlija Vasiļjeva un tenors Mihails Čuļpajevs. Rekviēma interpretācija šoreiz būs Orķestra “Rīga” mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Valda Butāna rokās.

V. Butāns akcentē šo kā izcilu vokāli simfonisko skaņdarbu latviešu mūzikā un atklāj: “Šim darbam ir īpaša vieta ne tikai komponistes Ilonas Breģes mūzikas kontekstā, bet arī lielās formas mūzikas pulkā. Tam ir ļoti plašs vēriens. Šajā mūzikā redzu virkni interesantu un jaunu muzikālu atradumu, kas paredz ārkārtīgi lielu mūziķu meistarību. Iedziļinoties skaņdarba saturā un būtībā, arvien vairāk mani uzrunā Rekviēma atskaņošanai izvēlētais laiks. Šobrīd kultūras jomā mūžībā aizgājušas lielas personības, tāpēc vēlos, lai mūzika šajā reizē skan kā veltījums ne tikai Latvijai nozīmīgu vēsturisko notikumu kontekstā, bet arī šo cilvēku piemiņai.”

Simboliski šai atskaņojuma reizei un iecerētajam vēstījumam, bet patiesi aizkustināts pēc I. Breģes Rekviēma pirmatskaņojuma 2010. gadā režisors Uģis Brikmanis sacerējis dzejoli “Kluss Doms”, kas publicēts žurnālā “Mūzikas Saule” 2010. gada 30. martā. Dzejoļa fragments:

“Un klusi tie, kas sanākuši.

Uz soliem baltās lapās melni burti guļ.

Aiz burtiem vārdi. Aiz vārdiem doma.

Aizlūgums.”

Komponiste, pianiste, mūzikas dzīves rīkotāja un mūzikas vēsturniece Ilona Breģe (1959) ir šī gada komponiste – jubilāre. Absolvējusi Latvijas Valsts konservatoriju klavierspēlē pie Ellas Strazdiņas (1983. gadā) un kompozīcijā pie Paula Dambja (1986. gadā). Bijusi Latvijas filharmonijas soliste (1983-1992). Komponistes jaunrade ietver dažādas tēmas – garīgi uzrunājošas, stilistiski spēlēties gribošas un sirsnīgas. Par “Koncertu vijolei un orķestrim” saņēmusi Lielo Mūzikas balvu 2009.

Koncerts notiek ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu. Ieeja ar bezmaksas ielūgumiem, kurus no 18. marta iespējams saņemt Kronvalda bulvārī 8, darba dienās no plkst. 12.00 līdz 14.00. Papildu informācija pa tālruni 67425218.