Administratīvais personāls

Selga Laizāne, direktora p.i.
Inese Viesture, direktores vietniece administratīvi-saimnieciskajā darbā
Lāsma Sondore, projektu vadītāja
Edīte Šķepaste, projektu vadītāja
Baiba Tilhena, mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītāja
Inese Blanka, biroja administratore

Lauris Zvejnieks, orķestra inspektors
Juris Mekšs, bibliotekārs
© Copyright - Orķestris RĪGA