Administratīvais personāls

Selga Laizāne, direktora p.i.
Inese Viesture, direktores vietniece administratīvi-saimnieciskajā darbā

Lāsma Sondore, projektu vadītāja
Edīte Šķepaste, projektu vadītāja
Kaspars Antess, mārketinga un sabiedrisko attiecību vadītājs
Inese Blanka, biroja administratore
Lauris Zvejnieks, orķestra inspektors
Juris Mekšs, bibliotekārs
© Copyright - Orķestris RĪGA