MŪSU LATVIJA / Koncerts veltīts Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienai