UN MIERS VIRS ZEMES… tiešsaistē no Rīgas Doma 25.03.2021.