14. aprīlī atceramies diriģentu, pedagogu un komponistu MENDELI BAŠU!

14.04.2022.

    Meistarība. Inteliģence. Pacietība” – tā diriģents Aleksandrs Viļumanis trāpīgi raksturojis Mendeli Bašu (14.04.1919.–09.08.2012.), kurš 18 gadus (1975-1993) bija arī Orķestra „Rīga” diriģents, strādājot plecu pie pleca ar kolēģi un draugu Gunāru Ordelovski.
1999. gadā intervijā žurnālam „Dziesmusvētki” Mendelis Bašs stāsta: „Man darbs profesionālā pūtēju orķestrī šķita ļoti saistošs, jo tolaik orķestrim bija interesants repertuārs. Spēlējām ne tikai maršus, polkas un parka mūziku, bet arī simfonisko skaņdarbu pārlikumus pūtēju orķestrim. Manuprāt, man it sevišķi labi izdevās veidot šos pārlikumus, jo ar laiku pūtēju orķestra spēle ļoti tuvinājās simfoniskā orķestra skanējumam.” Un tika veidoti ne tikai pārlikumi, bet tapa arī oriģināldarbi, piemēram, „Svinīgā mūzika” un „Pasaka” mežragam un pūtēju orķestrim.
Mūzikas vēsturnieks Oļģerts Grāvītis par Mendeli Bašu: „Diriģenta – simfoniķa tieksmes jūtami ietekmē orķestra „Rīga” spēles skanējumu, programmu stila nopietnību un saturīgumu. [..] Daudzi sagatavotie koncerti pārliecinoši izskan gan Latvijā, gan ārzemēs. Un lai arī kur pūtējorķestra priekšā stāvētu Mendelis Bašs (arī dažādu salidojumu un festivālu apvienotos priekšnesumos diriģējot), viņa devumam ir augsta profesionālā raudze, bet viņa vārdam – pelnīti liela autoritāte. ”
Mendelis Bašs kompozīciju studējis pie Jāzepa Vītola un Ādolfa Skultes, simfoniskā orķestra diriģēšanu – pie Leonīda Vīgnera, bijis J. Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Kordiriģēšanas nodaļas un Operas klases mācībspēks (1950-1995), Daugavpils Muzikāli dramatiskā teātra galvenais diriģents (1959-1961), Valsts Rīgas Operetes teātra galvenais diriģents (1962-1975), Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas profesors (1995-2003; emeritus profesors 1999).
Attēlā no labās: pie diriģenta pults Mendelis Bašs, solists – Arnis Eizenbergs.