ORĶESTRIM RĪGA – 50. VĒSTURISKA LIECĪBA

Lai gan par Orķestra “Rīga” darbības sākumu uzskata 1972. gada rudeni, šajā ierakstā redzamais dokuments apliecina, ka oficiālais atskaites punkts bijis 1. jūlijs – tieši pirms pusgadsimta! Tātad tieši šomēnes orķestrim “Rīga” aprit 50 gadi!

Rīgas pilsētas izpildkomitejas 1972. gada 21. jūnijā pieņemtais lēmums Nr. 258 paredzēja: sākot ar 1. jūliju, jāizveido Latvijā pirmais profesionālais pūtēju orķestris, kura uzdevums būtu strādājošo estētiskā audzināšana, pašdarbības pūtēju orķestru mākslinieciskā līmeņa pacelšana u.tml.

Par jaunizveidotā kolektīva galveno diriģentu un māksliniecisko vadītāju kļūst diriģents Gunārs Ordelovskis, kuram nu piepildījies viens no kvēlākajiem radošajiem sapņiem. Orķestra nosaukums dots par godu Latvijas galvaspilsētai – “Rīga” un tā sastāvā ir J. Vītola Latvijas Valsts konservatorijas absolventi un vecāko kursu studenti.

Pie mēģinājuma telpām Mazajā smilšu ielā orķestris tiek tikai nākamā gada janvārī, tad jau drīz – 27. martā – Lielajā ģildē (tolaik Valsts filharmonijas zālē) sniedza savu pirmo koncertu.

Nilss Grīnfelds izdevumā “Māksla” 1973. gada 1. aprīlī raksta: “Orķestra lielās iespējas apliecināja droši un pārliecinoši izpildītā daudzveidīgā programma. Tā ietvēra gan klasisko darbu pārlikumus (A. Jurjāna “Jandals”, Čaikovska “Itāļu kapričo”, Vāgnera “Loengrīna” trešā cēliena priekšspēle), gan J. Ivanova Sestās simfonijas finālu un vairākus jaunajam kolektīvam veltītus oriģinālsacerējumus (gaišos, mirdzošos toņos ieturētais A. Skultes “Svētku gājiens”, izsmalcināta kolorīta iezīmētā, liriski klusinātā J. Ozoliņa “Melodija”, kupli skanošais G. Ordelovska “Maršs”). Programmu dažādoja solisti: lieliskais sava instrumenta spēles meistars Arvīds Klišāns ar R. Strausa Mežraga koncertu un jaunais klarnetists Ģirts Pāže ar pirmo daļu no Jēk. Mediņa pazīstamā klarnetes koncerta. Pūtēju orķestrus izsenis mīl tauta. (..) Tagad, Dziesmu svētku simtgades priekšvakarā, pirmo reizi latviešu mūzikas vēsturē radies profesionāls pūšamo instrumentu orķestris.”